قابل توجه تيم هاي شركت كننده در كليه مسابقات سال ٩٧قابل توجه تيم هاي شركت كننده در كليه مسابقات سال ٩٧
روابط عمومي انجمن اعلام كرد تيم هايي كه قصد شركت در تمامي مسابقات سال ٩٧ را دارند مي بايست با ارائه پروانه فعاليت رسمي باشگاهي يا معرفي نامه كتبي كميته راگبي استان مي توانند برابر اعلام آمادگي رسمي در زمان هاي تعيين شده در مسابقات شركت نمايند.
در غير اين صورت مي بايست جريمه نقدي پرداخت نمايند.
روابط عمومي انجمن راگبی