قابل توجه تيم ها، باشگاه ها و كميته هاي استانيقابل توجه تيم ها، باشگاه ها و كميته هاي استاني
با توجه به اطلاعيه قبلي انجمن در خصوص انتخابات سازمان ليگ پانزده نفره همزمان با مسابقات ساحلي كه در ارديبهشت ماه در ساري برگزار مي شود، شايسته است تا تاريخ ٢٠ فروردين ماه اعلام آمادگي خود را جهت حضور در انتخابات سازمان ليگ راگبي ١٥ نفره و برنامه ريزي سال ٩٧ به ايميل انجمن ارسال نماييد.
روابط عمومي انجمن راگبی