18 تیم مسابقات ساحلی مازندران معرفی شدندروابط عمومی انجمن اعلام کرد بر اساس اعلام امادگی تیمها توسط هیات انجمن های ورزشی و کمیته راگبی استانها تیم های مجاز منوط به استفاده مربی دارای مدرک ضربه سر از فدراسیون پزشکی بدین شرح اعلام شد.
تبزیز – سهند – داتیس –فارس الف – فارس ب –اصفهان –هرمزگان -مازندران الف – مازندران ب – زنجان - لرستان – کرمان – سیرجان – کنگره 60 –شهر ری راگبی – پاسارگارد – پارت .
پذیرش تیمها 19 /2/97 از ساعت 14 در شهرستان ساری
مراسم قرعه کشی مسابقات ساعت 20 چهرشنبه 19/2/97
مسئول پذیرش : آقای حسین خلیلی 09399803299