نیمه شعبان و میلاد یگانه منجی عالم بشریت امام عصر،حضرت مهدی موعود(ع) مبارک بادر منتظران این خبر خوش برسانید
کامشب شب قدر است همه قدر بدانید
با نور نوشتند به پیشانی خورشید
ماهی که جهان منتظـرش بود درخشید
ای منتظران مژده که این منظر آمد
محبوب خدا حجت ثانی عشر آمد