سوابق ورزشی داوید ماکور مدرس ایتالیایی دوره بین المللی راگبی ساحلی*بازیکن تیم راگبی ادینه در لیگ سری آ ایتالیا
*آقای ترای در تیم رومی سری ب ایتالیا
*سرمربی در سری سی ایتالیا
*بازیکن تیم ملی ایتالیا در تمامی رده های پایه
www.nprugby.it *سردبیر روزنامه آنلاین راگبی غیر حرفه ای
*مسئول رسانه ای اتحادیه راگبی ساحلی اروپا
*مدیر رسانه ای فدراسیون راگبی ایتالیا
*نگارنده کتاب های خاطرات یک راگبی باز ناشناس و توپ بیضی و فلسفه راگبی پنج
روابط عمومی انجمن