آغازکلاس بین المللی راگبی ساحلی مازندرانبه گزارش روابط عمومی امروز با حضور مسئولین استان مازندران کلاس بین المللی راگبی ساحلی زیر نظر داوید ماکور مدرس ایتالیایی آغاز شد