کنگره 60 قهرمان مسابقت ساحلی کشورمسابقات قهرماني كشور راگبي ساحلي با حضور ١٨ تيم در شهر ساري استان مازندران در روز پنج شنبه و جمعه برگزار شد.
اين مسابقات در دور اول و دوم به صورت گروهي برگزار شد كه در نهايت ٨ تيم به مراحل حذفي رسيدند.
داتيس تهران ، كنگره ٦٠ ، اوتانا ، پارت ، شهر باران ، هئيت تبريز ، سهند تبريز و مازندران ٨ تيم نهايي مسابقات بودند .
در ادامه رقابت ها تيم باران گيلان موفق شد تيم داتيس را در وقت طلائي شكست دهد و فيناليست شود همچنين تيم كنگره ٦٠ موفق شد تيم مازندران را شكست دهد و ديگر فيناليست مسابقات شود . در ديدار رده بندي تيم داتيس موفق شد تيم مازندران را شكست دهد و مقام سوم مسابقات رو كسب كند.
در نهايت تيم راگبي كنگره ٦٠ شگفتي ساز شد و در اولين حضورش در مسابقات ساحلي تيم راگبي باران گيلان رو شكست دهد و قهرمان مسابقات شود.
روابط عمومی انجمن راگبي