قابل تو جه تمامی تیم های شرکت کننده در مسابقات 7 نفره آقایان و بانوانروابط عمومی انجمن اعلام نمود با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی بانوان و آقایان کلیه تیم های علاقمند به حضور جهت اعلام تعداد تیم ها به میزبانان حداکثر می بایست اعلام آمادگی خود را از طریق هیات انجمن های ورزشی و یا کمیته راگبی استان تا تاریخ 19 خرداد ماه به ایمل رسمی انجمن ارسال نمایند .
شایان ذکر می باشد پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان تیمی پذیرفته نمی شود.
مسابقات آقایان 7و8 تیرماه شیراز
مسابقات بانوان21 و22 تیرماه کرمان
Iran.rugby.fed@gmail.com