دو محرومیت ویک توبیخ در مسابقات ساحلی ساریدو محرومیت ویک توبیخ در مسابقات ساحلی ساری
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن بر اساس گزارس کمیته داوران و تشکیل جلسه کمیته فنی در محل انجمن در تاریخ 30 اردیبهشت ماه تصمیمات زیر با تائید اعضا رسما اعلام گردید.
آقای مهدی اندر خو مربی مازندران تا تشکیل کمیته انظباتی در فدراسیون انجمن های ورزشی بخاطر رفتار غیر ورزشی و اهانت به داوران از حضور در کلیه مسابقات محرم می باشند .
آقای امین حسین زاده بازیکن باران گیلان تا تشکیل کمیته انظباتی در فدراسیون انجمن های ورزشی بخاطر رفتار غیر ورزشی و دریافت کارت قرمزاز حضور در کلیه مسابقات محرم می باشند .
آقای روح الله مستوری بخاطر استفاده غیر مجاز از بازیکنان توبیخ کتبی و درج در پرونده.
و همچنین منبعد تمامی داوران می بایست در شب قبل از مسابقات در کلاس بازآموزی و هماهنگی شرکت نموده در غیر اینصورت کمیته داوران و مسئولین برگزاری اجازه استفاده ازآنان را نداشته.