قابل توجه تيم هاي شركت كننده در ليگ ٧ نفره آقايانقابل توجه تيم هاي شركت كننده در ليگ ٧ نفره آقايان.

روابط عمومي انجمن راگبي اعلام كرد:با توجه به مصادف شدن تاريخ امتحانات دانشگاه ها به بعد از ماه رمضان و درخواست تيم هاي شركت كننده درمسابقات ليگ ٧نفره آقايان به ميزباني شيراز مبني بر جا به جايي زمان مسابقات ،اين مسابقات به مورخه ٩٧/٠٤/١٤ الي ٩٧/٠٤/١٥ تير ماه موكول گرديد.