تیمهای حاضر در مسابقات 7 نفره آقایان و بانوان کشور و انتخابی تیم ملی معرفی شدندتیمهای حاضر در مسابقات 7 نفره آقایان و بانوان کشور و انتخابی تیم ملی معرفی شدند
روابط عمومی انجمن اعلام کرد بر اساس اعلام آمادگی تیم ها به انجمن راگبی بشرح ذیل اعلام شد.
همچنین تمامی مربیان حاضر در تیم ها باید دارای کارت مربیگری و مدرک دوره ضربه سر از فدراسیون پزشکی جمهوری اسلامی باشند.
بانوان : گلستان – هرمزگان – داتیس الف – داتیس ب – اردبیل – البرز الف – البرز ب – پارک تندرستی خراسان – مازندران – دانشگاه آزاد – یاسوج – دانشگاه آزاد کرمان – آذربایجان غربی – فارس – آرتا - آذربایجان شرقی - لرستان - ستارگان -مهرگان مرودشت
آقایان : هرمزگان – سهند تبریز – داتیس الف – کنگره 60 – پسران شیراز – بازرگانان فارس – اوتانا – مهرگان مرودشت – داتیس ب –دانشگاه آزاد – ری راگبی – تهران کلاب – سیر جان - لرستان - خراسان رضوی