قابل توجه تیم های شرکت کننده در مسابقات رده های پایهقابل توجه تیم های شرکت کننده در مسابقات رده های پایه
از سوی روابط عمومی انجمن رده های سنی کلیه مسابقات پایه اعلام شد . مسابقات زیر 18 سال بر اساس رده سنی اعلام شده از سوی فدراسیون آسیا می باشد .
تگ راگبی : متولدین 9 دی 1381 به پایین
زیر 18 سال: 11 دی 1378 تا 10 دی 1381
زیر 20 سال : 1/1/1376 تا 10 دی 1378