تیم لوندویل البرز قهرمان جام البرز شدبنا به گزارش روابط عمومی انجمن
مسابقه راگبی وتگ راگبی بانوان جام البرز که درتاریخ 1/4/97در ورزشگاه تختی با حضور 95ورزشکار برگزارشد
مقامهای اول تا سوم راگبی
تیم لوندویل البرز مقام اول
تیم داتیس تهران مقام دوم
تیم اسپادانای البرز مقام سوم
مقام اول تا سوم تگ راگبی
تیم شاهد نرجس مقام اول
تیم فاطمه پزشکی مقام دوم
تیم پرسپولیس کمالشهر مقام سوم
در انتها به تیم های اول تا سوم حکم ومدال اهدا شد
این مسابقه باکمک کمیته راگبی البرزو هیئت امنائ مهرشهر، خانمها سلگی و افتخاری برگزلرشد
سرپرست فنی مسابقه خانم سمانه زمانی