قابل توجه شرکت کنندگان در دوره مربیگری بین المللی لول یک ۷نفره و لول یک ۱۵ نفره به مدرسی آقای فلاویو سانتوس
فایل شرکت کنندگان در این دوره به فدراسیون جهانی راگبی ارسال شد و مدرک مربیگری لول ۱ راگبی ۷نفره و ۱۵نفره صادر و به پاسپورت ورلد راگبی شرکت کنندگان ارسال شده است.

در صورت عدم دریافت ایمیل فوق با هومن خدارحمی مسئول کمیته آموزش انجمن راگبی به شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ تماس حاصل نمایید.