قابل توجه تیم های حاضر در مسابقات 7 نفره شیرازمحل پذیرش تیمها :
شیراز خیابان کوی زهرا مجموعه ورزشی 22 بهمن
مسئول پذیرش آقای محمد هادی ابرا
تلفن :09018786113
ورود تیم ها از ساعت 14 روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه
مراسم قرعه کشی 9 شب در محل خوابگاه
روابط عمومی انجمن راگبي