با توجه به برگزاری مسابقات کشوری 7 نفره انتخابی تیم ملی اعزامی به سنگاپور مراتب ذیل اعلام میگردد1 – هر تیم شامل 12 بازیکن و سه همراه جمعا 15 نفر
2 – کلیه مربیان حاضر باید دارای مدرک ضربه سر از فدراسیون پزشکی باشند
3 – بیمه ورزشی راگبی الزامی می باشد
4 – مسابقات روز های 14 و15 تیر ماه در شیراز زمین اختصاصی راگبی برگزار میگردد
5 – مسابقات بر اساس آئین نامه وزارت ورزش و جوانان ، فدراسیون جهانی و انجمن راگبی کشور برگزار میگردد
6 – تغذیه و آب در مسابقات بر عهده تیمهای شرکت کننده می باشد
7 – رده سنی مسابقات آزاد می باشد
محل پذیرش رایگان تیمها :
شیراز خیابان کوی زهرا مجموعه ورزشی 22 بهمن
مسئول پذیرش آقای محمد هادی ابرا تلفن :09018786113
ورود تیم ها از ساعت 14 روز چهارشنبه13 تیرماه
خروج تیمها صبح روز 16 تیرماه
مرسم قرعه کشی 9 شب در محل خوابگاه
روابط عمومی انجمن راگبي