خراسان رضوی قهرمان مسابقات لیگ برتر بانوانبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران ،مرحله ی دوم مسابقات لیگ برتر بانوان کشور از صبح امروز با حضور 8
تیم پیگیری شد که در دیدارهای امروز مشهد موفق شد باری دیگر قهرمان این رقابت ها شود و به ترتیب داتیس تهران و البرز در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.

مقام اول خراسان رضوی
مقام دوم داتیس الف
مقام سوم البرز
مقام چهارم گلستان
پنجم دانشگاه ازاد
ششم ارتا
هفتم ارومیه
هشتم داتیس ب
نهم فارس
دهم اردبیل
یازدهم هرمزگان
دوازدهم مازندران
سیزدهم یاسوج