قابل توجه تیمهای شرکت کننده در مسابقات راگبی زیر ۱۸سال بانوان و اقایانقابل توجه تیمهای شرکت کننده در مسابقات راگبی زیر ۱۸سال بانوان و اقایان
مدارک مورد نیاز برای شرکت در مسابقه

✅ معرفی نامه از هیات انجمن هاي ورزشي يا كميته راگبي استان
✅ کارت بیمه ورزشی راگبی
✅ شناسنامه عکس دار
✅ گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار یا دفترچه بیمه عکس دار برای کسانی که شناسنامه عکس دار ندارند.
✅ دوقطعه عکس ۴×۳
✅ رضایتنامه قیم قانونی یا محضری یا دارای مهر هیات انجمن هاي ورزشي يا كميته راگبي استان
✅ مدرک مربیگری انجمن راگبی ایران و همچنین مدرک آسیب سر برای مربیان تیمها و همچنین کپی کارت ملی سرپرست

جهت یاداوری و تاکید به سرپرستان تیمها لطفا مدارک ذکر شده رابرای بازیکنان در مسابقات به همراه داشته باشید.مدارک هر بازیکنی به هر دلیلی ارائه نشود یا ناقص باشد از پذیرش ان بازیکن در مسابقات معذوریم.
سرپرستان تیمها لطفا تمامی مدارک را در پوشه ای گذاشته ودر زمان پذیرش تیمها تحویل مسئول برگزاری مسابقات دهند.
❌از پذیرش تیمهایی که نفرات اضافی دارند معذوریم.
✔️هر تیم شامل سرمربی، مربی، سرپرست، ۱۲بازیکن می باشد.
با تشکر