داتیس تهران قهرمان اولین دوره مسابقات 15 نفره بانوان شد 1397داتیس مقام اوت
خراسان رضوی مقام دوم
آبنوس البرز مقام سوم
فارس مقام چهارم