طرح استعداديابي راگبي در سراسر كشور انجام خواهد شدسرپرست انجمن راگبی در امور بانوان گفت: همانطور که قبلا هم اشاره شد،انجمن طرح استعدادیابی در این رشته ورزشی را از مدارس شهرداری تهران آغاز کرد و ما در اولین طرح خود موفق به شناسایی30 ورزشکار مستعد حاضر در این رشته شدیم.

فاطمه نوری،سرپرست انجمن راگبی در امور بانوان گفت: همانطور که قبلا هم اشاره شد،انجمن طرح استعدادیابی در این رشته ورزشی را از مدارس شهرداری تهران آغاز کرد و ما در اولین طرح خود موفق به شناسایی30 ورزشکار مستعد حاضر در این رشته شدیم.
وی افزود:اما از آنجا که نگاه انجمن به این بخش،نگاهی توسعه یافته می باشد؛ما تلاش خواهیم کرد تا در دوره های بعدی استعدادیابی در سطح گسترده تری پیش رفته و بتوانیم موفق تر از دوره های ابتدایی عمل کنیم.
نوری تصریح کرد:درحال حاضر استعدادیابی در استان های مختلف کشور در اولویت برنامه های انجمن راگبی قرار داشته و ما در تلاش هستیم تا با اجرای این طرح،زمینه رشد این رشته ورزشی را بیشتر از قبل فراهم کرده و باعث افزایش تعداد ورزشکاران حاضر در آن شویم.با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته،امیدواری های ما بسیار زیاد است و فکر می کنم بتوانیم با اجرای این برنامه ها تاحد قابل توجهی به اهداف خود دست یابیم.