رئيس انجمن راگبي استان تهران منصوب شدطي حكمي از سوي دادويي رييس هيئت انجمن هاي ورزشي استان تهران، رييس انجمن راگبي اين استان منصوب شد.

طي حكمي از سوي دادويي رييس هيئت انجمن هاي ورزشي استان تهران، رييس انجمن راگبي اين استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي، رييس هيئت انجمن هاي ورزشي استان تهران در حكمي پدرام بني عامريان را به عنوان رييس انجمن راگبي استان تهران منصوب كرد.

پدرام بني عامريان كه داراي مدرك فوق ليسانس در رشته مديريت ورزشي است سابقه مربيگري در تيم ملي راگبي زير 20 سال ايران، كاپيتاني تيم ملي بزرگسالان از سال 83 تا سال 90، مربيگري تيم راگبي استان تهران و جزيره كيش را در كارنامه خود دارد.

موفقيت آقاي پدرام بني عامريان ، مربي تيممان را از طرف مسئولين و بازيكنان تيم به ايشان صميمانه تبريك مي گوييم و آرزوي توفيق روزافزون را از خداوند برايشان مسئلت داريم.