انجمن راگبي عملکرد قابل توجهي نداشته استژوزف گريگوريان سرمربي اسبق تيم ملي راگبي گفت: در انجمن راگبي شاهد اجراي برنامه خاص و قابل توجهي طي چند ماه اخير نبوده ايم.

ژوزف گريگوريان سرمربي اسبق تيم ملي راگبي گفت: در انجمن راگبي شاهد اجراي برنامه خاص و قابل توجهي طي چند ماه اخير نبوده ايم. ژوزف گريگوريان سرمربي اسبق تيم ملي راگبي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:زمانيکه در اين رشته ورزشي بطور مستقل در فدراسيون راگبي فعاليت مي کرديم من به دلايل شخصي تصميم گرفتم تا به كار خود پايان داده و از فعاليت در اين مجموعه کناره گيري کنم.
وي افزود: هم اکنون نيز هيچ فعاليتي ندارم و رئيس هيئت راگبي اصفهان با من وارد مذاکره شده تا بتوانيم دوباره کار و فعاليت خود را آغاز کنيم اما در اين رابطه هم تصميم‌گيري خاصي نکرده ام.
گريگوريان تصريح کرد: در رابطه با شرايط فعلي اين رشته و حضورش در انجمن هم بايد تاکيد کنم که شاهد اجراي برنامه خاص و قابل توجهي طي چند ماه اخير نبوده ايم و من فکر مي کنم در مجموعه قبلي با شرايط بهتري کار مي کرديم.
وي خاطر نشان کرد: اميدوار هستم که طي چند ماه آينده شاهد نمايش قابل توجهي از بازيکنان بوده و در اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه اين رشته موفق عمل کنند.