تيشه‌گران: وقفه‌اي در فعاليت رشته‌هاي راگبي و كريكت به وجود نمي‌آيددبير فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي گفت: برنامه‌هاي رشته‌هاي ورزشي كريكت و راگبي به مانند گذشته ادامه داشته و وقفه‌اي در فعاليت‌هاي اين دو ورزش به وجود نخواهد آمد.

دبير فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي گفت: برنامه‌هاي رشته‌هاي ورزشي كريكت و راگبي به مانند گذشته ادامه داشته و وقفه‌اي در فعاليت‌هاي اين دو ورزش به وجود نخواهد آمد.
مهران تيشه‌گران افزود: رئيس فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي ‌از اين دو رشته كه به تازگي از حالت فدراسيون به انجمن تغيير شكل داده‌اند، حمايت خواهد كرد.
وي اظهار داشت: فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي امروز به صورت رسمي انجمن كريكت و راگبي را تحويل گرفته و قرار است طبق روال گذشته، فعاليت اين دو رشته ادامه يابد.
تيشه‌گران ادامه داد: وقفه‌اي در كار مسئولان انجمن‌هاي كريكت و راگبي به وجود نخواهد آمد و مانند گذشته به كارها رسيدگي خواهند كرد.
وي افزود: سياست فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي به گونه‌اي است كه انجمن‌ها به صورت مستقل كار مي‌كنند و با هيچگونه محدوديتي مواجه نمي‌شوند‌.
دبير فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي عنوان كرد: رئيس فدراسيون نيز خواستار توجه بيشتر به ورزش راگبي شده است، چرا كه اين رشته ورزشي جزو رشته‌هاي حاضر در بازي‌هاي آسيايي و المپيك است.
وي گفت: با توجه به طرفداران پر شمار اين دو رشته ورزشي در سراسر كشور، اميد مي‌رود با كسب بودجه و امكانات لازم بتوانيم بيش از گذشته از كريكت و راگبي حمايت كنيم.
تيشه‌گران افزود: مسئولان دو رشته نيز به عنوان دبيران كريكت و راگبي در فدراسيون فعاليت خواهند كرد.
وي خاطرنشان كرد:‌‌ جامعه راگبي و كريكت هيچ نگراني در اين خصوص نداشته باشد، چرا كه طبق برنامه، فعاليت اين دو انجمن ادامه خواهد داشت.