سرمربی تیم ملی راگبی ایران به زودی معرفی می شودحسن میرزاآقابیک، سرپرست انجمن راگبی ایران گفت: به زودی سرمربی تیم ملی راگبی آقایان ایران معرفی خواهد شد.

به گزارش سایت انجمن راگبی؛ وی در ادامه افزود: با بررسی های صورت گرفته در نظر داریم سرمربی تیم راگبی ایران را معرفی کنیم تا کادرفنی جدید بتوانند با برنامه ریزی مناسب بازیکنان تیم ملی را زیر نظر بگیرند.
میرزاآقابیک در خاتمه افزود: برنامه های تیم ملی راگبی با معرفی کادرفنی استارت خواهد خورد و امیدواریم که بتوانیم جایگاه خود را در سطح آسیا و جهانی ارتقاع ببخشیم.