جام ولایت کشوری دختران زیر 18 سال با شرکت 8 تیمقابل توجه تيم هاي شركت كننده در مسابقات زير ١٨ سال دختران (جام ولايت)

اسامي تيم هاي شركت كننده در مسابقات به شرح ذيل مي باشد:
سيرجان، كرمان، گلستان،داتيس، زنجان، هرمزگان،خراسان، تهران راگبي

طبق اعلام قبلي پذيرش تيم هاي جديد قابل قبول نيست و تيم ها تنها تا شنبه ١٢ مرداد مهلت دارند تا معرفي نامه ي تيم خود را به همراه عكس مدرك مربيگري و اسيب سر مربي به ايميل انجمن و خانم سميع نيا (الزامي) ارسال نمايند. همچنين نسبت به پر كردن و ارسال فرم پيوست تا شنبه اقدام كنيد. توجه كنيد كه سن دقيق بازيكنان (روز/ماه/سال) را درج نماييد.

با تشكر روابط عمومي انجمن