اعضاي كميته توسعه انجمن در دانشگاه ازاد اسلامشهرجلسه اعضاي كميته توسعه انجمن در دانشگاه ازاد اسلامشهر با جناب اقاي ويسي، رئيس هيات انجمن هاي ورزشي،جناب اقاي ملك زاده دبير هيات و جناب اقاي رسول زاده رئيس كميته راگبي اسلامشهر به منظور توسعه راگبي در مدارس و تشكيل تيم دانشگاه آزاد اسلامشهر براي حضوري پرقدرت در مسابقات راگبي دانشگاه ها و همچنين جلسه اي با آقای قارلقی معاون اداره ورزش و جوانان، خانم ممتازی معاون امور بانوان و خانم حسن زاده مربی تیم ملی فوتبال بانوان براي همكاري هرچه بيشتر با رشته راگبي.