فارس قهرمان پسران دومین المپیاد نخبگانبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي،مسابقات ايكس راگبي زير ١٦سال كشور به ميزباني شهر گلستان با حضور ١٠ استان برگزار گرديد
تيم ها در دو گروه با هم به رقابت پرداختند
گروه الف:
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، توابع تهران، قم، فارس
گروه ب:
قزوين، تهران، هرمزگان، گلستان، تبريز

كه در نتيجه تيم شيراز موفق شد قهرمان دومين دوره از مسابقات المپياد نخبه هاي ورزشي در راگبي شود و به ترتيب تيم هاي آذربايجان شرقي و تهران توابع به مقام هاي دوم و سوم دست يافتند