قوانین تگ راگبیمعرفی بازی :
تگ راگبی یک نوع سرگرمی و شکل هیجان انگیزی از راگبی بدون برخورد می باشد. این ورزش برای مردان و زنان در تمامی سنین و باهر توانایی مناسب است.
این ورزش زد و خورد ، تکل ، و line outs ندارد. تگ راگبی اولین بار توسط لئونادر در سال 1991 به منظور آشنا نمودن بچه ها با راگبی مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان به بعد این ورزش رشد شگرفی کرده و در تمامی کشورهای دنیا رواج دارد. در بدو کار فقط بچه ها به این ورزش می پرداختند اما در ادامه زنان و مردان با هر سن و توانایی به سوی این بازی جذب شدند. امروزه تگ راگبی نه تنها فقط برای آشنا نمودن بچه ها با ورزش راگبی مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه به عنوان یک بازی مستقل به همراه قوانین منحصر به فرد خود تلقی می شود.
این قوانین توسط نیک لئونارد و طبق تجربیات 20 ساله اش پیرامون تدریس ، مربی گری ، داوری و بازی در این رشته ورزشی گرد آوری شده است.
چرا قوانین تگ راگبی نوجوانان و بزرگسالان مجزا است؟
تجربه نشان داده است که به منظور ایجاد محیطی که افراد در این بازی شرکت کرده و بیشترین لذت را از این بازی ببرند ، معتبر است که قوانین مجزایی برای تگ راگبی نوجوانان و بزرگسالان در نظر بگیرند. این قوانین مجزا براساس تفاوت های جسمانی و شرایط روانی بازیکنان در گروه های سنی متفاوت تدوین گردیده اند. قوانین اصلی بازی تگ راگبی (قوانین نوجوانان) به منظور ایجاد بازی سریع و ساده که برای تمام سنین مناسب است ، در ذهن نوجوانان ترسیم گردید و سپس طراحی شد و بعد از آن تعداد روز افزونی از بزرگسالان به این بازی جذب شدند ، احساس نیاز به یک سری قوانین با ساختار و تکنیکی متفاوت بیشتر شد که تحت عنوان قوانین تگ راگبی بزرگسالان مطرح گردید. قوانین تگ راگبی بزرگسالان براساس قوانین راگبی با برخورد (اصلی) می باشد که در نیم کره جنوبی بسیار پرطرفدار می باشد.
به دلیل ماهیت قوانین بزرگسالان ، توصیه می شود که این قوانین در راگبی نوجوانان زیر 16 سال اجرا نگردد.
تجربه ثابت نموده که قوانین بزرگسالان درصد کمتری از تداوم در بازی و اجرای بازی تیمی را در خود دارد و همین امر موجب می گردد تا نوجوانان به دلیل درگیری کمتر در بازی و توقف – شروع مکرر در خلال بازی ، زود خسته و دلزده می شوند.

بخش A – فهرست اصطلاحات
آوانتاژ
اگر خطا یا اشتباهی از بازیکنی در حین بازی سر بزند ، در صورتی که موقعیت به نفع تیم مقابل باشد ( تیمی که خطا نکرده ) داور می تواند به جای آنکه بازی را متوقف کند ، دستور به ادامه بازی بدهد.
تیم مهاجم / مهاجم
منظور بازیکن یا تیمی می باشد که مالک توپ است.

ادامه بازی ( Ball Away)
زمانی که مهاجم صاحب توپ همزمان با پاس دادن تگ خود را از دست بدهد و داور به نفع تیم مهاجم دستور به ادامه بازی بدهد ، در این صورت ادامه بازی صورت گرفته است. در این موقعیت داور باید دستور به ادامه بازی بدهد.

صاحب توپ :

منظور یکی از بازیکنان تیم مهاجم است که صاحب توپ می باشد.
کاپیتان
کاپیتان بازیکنی می باشد که ارشد تیم بوده و توسط اعضای تیم تعیین می گردد .فقط کاپیتان در طول بازی اجازه مشورت با داور را داراست.
تغییر مالکیت توپ ( Change over)
به معنی تسلیم توپ به تیم مقابل می باشد ، در این موقعیت بازی به صورت پاس دادن توسط بازیکنان تیمی که توپ به آنها واگذار شده ، آغاز می شود.
خط پایان عرضی زمین :
خطی است که به فاصله 5 متر قبل از خط امتیاز بوده و بیانگر پایان منطقه امتیاز
( In line) می باشد.
تیم مدافع / مدافع :
منظور تیم یا بازیکنی می باشد که صاحب توپ نیست.
خط دفاعی ( Defensive line):
خطی فرض می باشد که طول آن به اندازه عرض زمین بوده و موازی با خط امتیاز می باشد. محل این خط 7 متر عقب تر از منطقه شروع بازی ( وسط زمین ) ، یا منطقه ی رول دبال می باشد. در این موقعیت همه مدافعان باید پشت خط آفساید قرار گیرند تا بازی دوباره آغاز گردد.

پاس رو به جلو ( Forward pass)

یعنی زمانی که توپ به سمت خط امتیاز تیم حریف یا رو به جلو پاس داده می شود. در بازی تگ راگبی ، این نوع پاس خطا محسوب می شود و در صورت انجام آن توسط بازیکن ، توپ به تیم مقابل داده می شود.
نکته : پاس دادن توپ به سمت طرفین بلامانع است.
روی زمین گذاردن توپ ( Brounding the Ball):

زمانی که بازیکنی توپ را در دست گرفته و آن را در منطقه امتیاز تیم مقابل قرار دهد ، از این حرکت استفاده نموده است.
منظور از نگذاشتن توپ ، حفظ توپ در دست ، دستان یا زیر بازو می باشد.
منطقه امتیاز ( In – Goal - Area)
در فاصل بین خط امتیاز و خط اوت عرض زمین ، منطقه امتیاز نام دارد که خود خط امتیاز هم جز این منطقه محسوب می شود اما خط اوت طولی و عرضی این منطقه ، جزو منطقه امتیاز محسوب نمی گردند.
نکته : اگر زمینی فاقد خط اوت عرضی باشد ، در این صورت 5 متر عقب تر از خط امتیاز می تواند به عنوان منطقه امتیاز در نظر گرفته شود.
داور باید بازیکن مهاجم صاحب توپ را تشویق کند تا بعد از گذشتن از خط امتیاز ، به منظور کسب امتیاز ، توپ را روی زمین بگذارد.
ناک آن ( Knock – on):

زمانی که بازیکنی اقدام به گرفتن توپ نماید اما در کنترل کردن آن در دست یا زیر بازو عقیم بماند ، چنانچه توپ را به سمت منطقه امتیاز تیم حریف پرتاب نماید ، مرتکب خطای ناک آن شده است.
ناحیه (Mark)
منطقه ای از زمین می باشد که امتیاز پاس و شروع بازی به یک تیم داده می شود.
آفساید ( off – side)

به هنگام کنده شدن بر چسب بازیکن صاحب توپ ، بازیکن مدافعی که برچسب راکنده باید به سمت منطقه امتیاز زمین خود عقب برود تا پشت خط فرضی آفساید قرار گیرد.
اوت ( Out of Play):
وقتی توپ یا بازیکن صاحب توپ روی خط اوت طولی یا عرضی زمین قرار بگیرند و یا از زمین خارج شوند ، اوت صورت می گیرد.
جریمه (Penalise) :
تسلیم توپ به تیم مقابل به منظور جریمه نمودن بازیکن یا تیم خاطی ، جریمه نام دارد.
پنالتی ( Penalty)
اگر بازیکن یا تیمی خطا کند و موقعیت به نفع تیم مقابل ( تیمی که خطا نکرده ) نباشد داور دستور پنالتی می دهد . در این موقعیت در جایی که خطا صورت گرفته توپ به تیم حریف داده می شود وبازیکن تیم مقابل باید بازی را با پاس شروع نماید.
پنالتی ترای ( Penalty try )
اگر بازیکنی در شرف کسب امتیاز باشد اما به دلیل صورت گرفتن خطا از سوی یکی از مدافعان تیم مقابل نتواند امتیاز بگیرد داور دستور پنالتی ترای می دهد.
تگ دروغی( Phantom tag):
اگر مدافعی بدون آنکه تگی را کنده باشد فریاد بزند تگ مرتکب خطای تگ دروغی شده است. در این موقعیت توپ به تیم مقابل داده می شود.
خط 7 متر ( line 7m)
این خط در فاصله 7 متری طرفین خط وسط زمین در عرض زمین بازی کشیده شده است.
چرخش (Spinning)
اگر بازیکن صاحب توپ به منظور جلوگیری از کنده شدن برچسبش ، عمدا بچرخد ، مرتکب خطا می شود که در این صورت توپ به تیم مقابل داده می شود.
تکل ( کنده تگ ( Tackle
اگر بازیکن مدافع یکی از دو برچسب صاحب توپ را بکند تکل کرده است.
تگ (Tag)

تگ به معنای اسمی به برچسب هایی گفته می شود که بازیکنان از شورت یا کمربند ورزشی خود آویزان می کنند و به معنای فعلی به حرکتی گفته می شود که طی آن ، بازیکن مدافع تگ مهاجم صاحب توپ را می کند.
تگ شمار ( Tag count)
هر زمان که مهاجم های صاحب توپ یک تیم تگ خود را از دست می دهند ، تگ شمار آن تیم به ترتیب تگ 1 ، تگ 2 و ... افزایش می یابد. داور باید بعد از کنده شدن هر تگ ، با فریاد به افزایش برچسب شمار آن تیم اشاره نماید.

تگر (Tagger)
بازیکن مدافعی که تگ مهاجم صاحب توپ را می کند ، تگر نامیده می شود.

پاس و شروع بازی ( Tap & Pass)
این قانون به هنگام شروع بازی از وسط زمین یا به منظور ادامه بازی از جایی که توپ از زمین بیرون رفته و یا زمانی که خطایی یا تغیر مالکیت توپ صورت گرفته است اجرا می شود. برای پاس و شروع بازی ، بازیکن باید توپی که در دست یا زمین است را با پا پاس دهد. بازیکن شروع کننده باید توپ را پاس داده و از شروع بازی بدون پاس دادن توپ خودداری نماید.
به هنگام پاس دادن ، کلیه بازیکنان تیم مقابل باید 7 متر از محل پاس به سمت خط امتیاز زمین خود عقب بروند و در صورتی که توپ به منطقه امتیاز زمین آنها نزدیک باشد ، آنها باید روی خط قرار بگیرند. تا زمانی که بازیکن توپ را پاس نداده ، مدافعان تیم مقابل نباید به سمت توپ حرکت کنند.

خط اوت طولی ( Toch line)
منظور خطی است که نشان دهنده داخل و خارج زمین می باشد.

ترای Try :
ترای تنها راه امتیاز گرفتن در تگ راگبی محسوب می شود. مهاجمی که توپ را روی خط امتیاز یا بین خط امتیاز و خط اوت عرضی زمین ( هر منطقه ی امتیاز ) قرار دهد ، یک امتیاز را برای تیم خود گرفته است. هر ترای معادل یک امتیاز است.

خط امتیاز- خط گل (Try line (Goal line)
خط افقی واقع در دو انتهای زمین می باشد که در صورت قرار گرفتن توپ روی این خط یا بین این خط و خط اوت عرض زمین ، امتیاز کسب می شود.

زمین بازی تگ راگبی ( برای بچه های زیر 16 سال)
تگ راگبی یک سرگرمی بسیار ساده می باشد و از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
همانطور که در شکل می بینید این نوع بازی به راحتی قابل اجرا در یک زمین ساده مستطیلی شکل متشکل از خط اوت (Touch line) و خط امتیاز (Try line) می باشد.

نکته : یک قدم بلند فرد بزرگسال حدودا یک متر است. زمین تگ راگبی حدودا نصف زمین راگبی معمولی می باشد. و به دلیل کوچکتر بودن زمین تگ راگبی ، می توان این بازی را به صورت عرضی در نصف زمین راگبی معمولی انجام داد به طوری که خط اوت به عنوان خط امتیاز ( try line) تگ راگبی محسوب می گردد.

هدف بازی – بخش C
هدف این بازی کسب امتیاز می باشد که توسط قرار دادن توپ بر روی یا پشت خط امتیاز try line محقق می گردد.

صاحب توپ یا مهاجم به منظور کسب امتیاز می تواند توپ را به تنهایی و یا با پاس دادن به محل مورد نظر برساند ، اما نمی تواند توپ را شوت کند. همچنین بازیکنان می توانند توپ را به سمت عقب و یا طرفین پاس کاری کنند. تیم مدافع باید به منظور جلوگیری از کسب امتیاز توسط تیم مهاجم یک برچسب از روی لباس فرد صاحب توپ بکند. تیم مهاجم چهار برچسب یا بازی دارد تا توسط آنها امتیاز کسب نماید. اگر برچسب پنجم هم توسط تیم مدافع کنده شود در آن صورت توپ باید به تیم مدافع تسلیم گردد و تیم مدافع باید حمله کند.

20 دستور العمل برای بازی تگ راگبی ( مختص افراد زیر 16 سال)
• 1- هر تیم چند بازیکن دارد ؟ هر تیم نهایتا 7 بازیکن را می تواند در یک زمان در زمین بازی در اختیار داشته باشد. تعویض بازیکنان در حال بازی بلامانع است. کل بازیکنان هر تیم طبق قوانین ملی 12 نفر است.
• 2- مدت زمان بازی چقدر است ؟ مدت این بازی بستگی به قوانین محلی دارد اما زمان معمول تگ راگبی دو نیمه 20 دقیقه می باشد که بین نیمه ، 5 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته می شود. در فستیوال ها، بازی ها به طور معمول شامل دو نیمه 7 دقیقه ای و 1 دقیقه زمان استراحت بین دو نیمه و یا یک بازی 10 دقیقه ای بدون زمان استراحت می باشند.
• 3- پوشش بازیکنان به چه صورت می باشد ؟ بازیکنان هم می توانند از کمربند تگ راگبی و یا از شورت ورزشی تگ راگبی استفاده کنند لباس بازیکنان باید داخل شورت ورزشی باشد. برچسب ها و یا تگ ها باید به طور مناسبی در یک طرف شورت قرار بگیرند. هیچ بازیکنی نمی تواند بدون نصب این دو برچسب در جای مناسب خود ، در بازی شرکت کند. بازیکنان نمی توانند از وسایلی مانند ساعت ، زینت آلات و ... که به سایر بازیکنان آسیب می زند استفاده کنند.
• 4- برچسب های رنگی (تگ ها) چه کاربردی دارند؟
به طور معمول هر تیم 7 سری برچسب مشابه (Tag) دارد ( هر سری شامل 2 برچسب) که مختص تیم خود می باشد و فقط در رنگ متفاوتند و داور قبل از شروع بازی باید این برچسب ها را چک نماید. اگر بازیکنی وسط بازی تعویض شد باید برچسب های خود را به بازیکن جدید الورود تسلیم نماید. اگر بازیکنان از کمربند مخصوص نصب برچسب استفاده کنند ، تا وقتی که وارد زمین نشده اند نباید هیچ برچسبی (تگی) را روی آن نصب کنند. یک تیم در خلال بازی فقط باید از برچسب خود استفاده کند.
نکته : این قوانین بیانگر این مهم هستند که یک تیم در زمین بازی نمی تواند بیشتر از 7 بازیکن را در اختیار داشته باشد.

5- بازیکنان چگونه امتیاز کسب می کنند ؟ در این بازی فقط یک روش برای کسب امتیاز وجود دارد که بواسطه بردن توپ به منطقه امتیاز try line زمین حریف حاصل می شود. اگر تیم مهاجم بتواند توپ را برروی یا بعد از خط امتیاز حریف قرار دهد یک امتیاز می گیرد ، یک try معادل یک امتیاز می باشد.
نکته : زمانی که بازی برروی زمین سمت یا محل محصور صورت می گیرد. به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکنان ، هر بازیکن می تواند از خط امتیاز زمین حریف عبود کرده و در حالیکه توپ را بالای سرش نگه داشته فریاد بزند "امتیاز" در این شرایط دیگر نیازی به قرار دادن توپ برروی زمین به منظور کسب امتیاز نیست.
• 6- آیا در این ورزش زد و خورد و Line – outs وجود دارد ؟
در تگ راگبی هیچ گونه زد و خورد یا line outs وجود ندارد.
• 7- آیا در این ورزش می توان خود را به بازیکن حامل توپ زد ؟
در این ورزش هیچ گونه برخوردی وجود ندارد و تنها برخورد در این ورزش به هنگام کندن برچسب از روی کمربند یا شورت فرد صاحب توپ صورت می گیرد. هم مهاجمان و هم مدافعان متعهد می شوند که در طول زمان بازی از برخورد با یکدیگر خودداری کنند. صاحب توپ نباید مستقیم به سمت افراد تیم مدافع برود و مدافعان تیم مقابل هم نباید سر راه او قرار گیرند. صاحب توپ نباید به منظور جلوگیری از کنده شدن برچسبش توسط مدافعان تیم حریف از دست ، آرنج ، توپ و ... به عنوان سپر استفاده کند. بازیکنان نباید لباس فرد صاحب توپ را بکشند و یا توپ را از داخل دست او بکشند یا شوت کنند. به بازیکنی که باعث برخورد شود تذکر داده شده و جریمه می شود.
به یاد داشته باشید که : "در فضاهای خالی بدوید."
8- بازیکنان در تگ راگبی چگونه برچسب فرد صاحب توپ را بکنند ( تکل کنند)؟

فقط برچسب فرد حامل توپ باید کنده شود. به فرایند کندن یکی از دو برچسب فرد صاحب توپ "تکل" می گویند. مدافعی که برچسب را از فرد صاحب توپ می کند باید آن را بالای سرخود گرفته و فریاد بزند "تگ" تا همه بشوند.
نکته : در صورتی که بازی داور داشته باشد این فرایند بسیار راحت تر است چرا که در این صورت این داور است که فریاد می زند بر چسب 1 کنده شد ، برچسب 2 کنده شد و ... .
• 9- فرد صاحب توپ بعد از آنکه برچسبش کنده شد چه باید بکند ؟ در بازی بچه ها ، هنگامی که این وضعیت پیش بیاید ، هیچ توقفی در بازی صورت نمی گیرد و به جای توقف فرد صاحب توپ باید بایستد و توپ را سریعا پاس می دهد. در واقع فرد صاحب توپ حداکثر تا 3 قدم و تا 3 ثانیه فرصت دارد تا توپ را پاس دهد و در صورتی که نتواند این کار را انجام دهد توپ در محلی که خطا صورت گرفته است به تیم مقابل داده می شود.
• 10- کسی که برچسب مهاجم را کند چه باید بکند ؟
کسی که برچسب را می کند به همراه سایر هم تیمی هایش باید به فرد صاحب توپ حداقل 1 متر فضا دهند تا توپ را پاس دهد بعد از اینکه مدافع برچسب فرد صاحب توپ را کند و فرد صاحب توپ هم توپ را پاس داد ، هر دو موقتا از جریان بازی خارج می شوند به این معنی که مدافع تا وقتی که برچسب کنده شده را به مهاجم تیم مقابل نداده (نباید برچسب را روی زمین بیاندازد) نباید بازی کند و مهاجمی که برچسبش کنده شده هم تا زمان دریافت برچسب و چسباندن آن برروی شورت یا کمر بند ورزشی خود ، نباید کاری کند.
• 11- در مورد حمل توپ با دو دست چه قانونی وجود دارد ؟ به منظور تشویق بازیکنان به پاس کاری کردن در زمین و جلوگیری از ارتکاب صاحب توپ به خطاهای مربوط به مقاومت در مقابل کنده شدن برچسب، صاحب توپ باید از حد فاصل 3 متر تا مدافعان تیم مقابل توپ را با دو دست خویش بگیرد و اگر این کار را انجام ندهد داور با فریاد با دو دست به او اخطار می دهد و در صورتی که او به تذکر داور بی توجهی نماید باید جریمه شود و توپ به تیم مقابل داده می شود.
• 12- پاس دادن توپ چه زمانی صورت می گیرد ؟
توپ به هنگام شروع کردن بازی یا برای ادامه دادن بازی بعد از خارج شدن توپ از زمین و یا بعد از صورت گرفتن خطا یا تغییر مالکیت توپ پاس داده می شود. در این موقعیت یا توپ را روی زمین قرار می دهند و یا بازیکن آن را روی دست گرفته و بعد از شنیدن دستور شروع توسط داور ، آن را با پا به یکی از بازیکنان هم تیمی خود پاس می دهد. به هنگام پاس دادن بازیکنان تیم حریف باید 7 متر به سمت خط امتیاز (try line) زمین خود عقب برود و تا زمانی که بازیکن تیم مقابل توپ را پاس نداده ، مدافعان نباید به سمت توپ حرکت کنند.
نکته : داور به بازیکنان مدافع 5 ثانیه مهلت می دهد تا قبل از پاس دادن توپ 7 متر از بازیکن پاس دهنده فاصله بگیرند و تا زمانی که عقب نرفته باشند داور دستور شروع را نمی دهد.
• 13- پاس دادن چقدر به طول می انجامد ؟ بازیکن صاحب توپ نباید توپ را سریع پاس دهد و باید منتظر بماند تا بازیکنان تیم مقابل 7 متر از او فاصله بگیرند و در نهایت داور دستور شروع را بدهد. بازی باید با پاس دادن شروع شود و بازیکنان نمی توانند بدون پاس بازی را شروع نمایند.
• 14- آف ساید چیست ؟ بعد از آنکه برچسب بازیکن صاحب توپ کنده شد ، ممکن است بازیکنان تیم مقابل در آفساید قرار بگیرند و جریمه شوند. به عبارت دیگر بعد از انکه برچسب صاحب توپ کنده شد همه بازیکنان به جز بازیکنی که برچسب حریف را کنده ( همانطور که در قانون 10 گفته شد باید 1 متر از صاحب توپ فاصله بگیرد) باید پشت یک خط فرضی به نام خط آفساید بایستد. پس بعد از اینکه برچسب کنده شد همه بازیکنان تیم مدافع باید خود را به سمت خط امتیاز try line زمین خود و پشت خط آفساید فرضی برسانند. مدافعانی که در آفساید قرار دارند نباید مانع پاس دادن بازیکن حریف یا شروع بازی توسط او شوند و باید از راهنمایی هم تیمی های خود و کندن زود هنگام برچسب فرد گیرنده ی توپ خودداری کنند.
نکته : بازی های آزاد آفساید ندارد.
15- چه مواقعی بازیکنان به دلیل در آفساید بودن جریمه می شوند ؟ بازیکنان زمانی جریمه می شوند که پس از کنده شدن برچسب بازیکنی در آفساید بوده و در جریان بازی تاثیر بگذارند. اگر بازیکنی در آفساید باشد باید تمام تلاش خود را بکند تا از آفساید خارج شود و اگر از هیچ طریقی نتوانست این کار را انجام دهد ، جریمه نمی شود و بازی ادامه پیدا می کند. در بازی های آزاد بازیکن پس از آنکه برچسبش کنده شد توپ را پاس می دهد و هیچ خط آفسایدی وجود ندارد.
بازیکنانی که در آفساید می باشند، موقتا خارج از بازی قرار می گیرند.
جریمه افساید، دادن مالکیت توپ به تیم مقابل می باشد.
• 16- ناک آن (Knock – on) چیست ؟ وقتی که بازیکنی سعی می کند که توپ را بگیرد اما قادر به کنترل کردن آن نیست. در صورتی که آن را به سمت خط امتیاز try line زمین حریف پرتاب نماید ، در این زمان می گویند که knock – on اتفاق افتاده است.
• 17- بعد از اینکه بازیکنی خطا کرد یا امتیاز گرفت چه اتفاقی می افتد ؟ هر زمانی که از قانونی در زمین تخطی شود ، توپ در جایی که خطا صورت گرفته باید به تیم مقابل داده شود و از تگ شمارهای فرد خاطی کسر می شود. اگر خطا روی خط امتیاز زمین یا تا 5 متر قبل از آن صورت گیرد ، تیمی که مالکیت توپ را بدست می آورد باید 5 متر عقب تر از خط امتیاز زمین حریف بازی را شروع کند. زمانی که تیمی گل می زند ، بازی دوباره از وسط زمین شروع شده و تیم گل خورده باید بازی را با پاس شروع کند.
• 18- اگر مهاجمی نزدیک خط امتیاز try line حریف برچسبش را از دست داد چه باید بکند ؟ اگر مهاجم صاحب توپ درست نزدیک خط امتیاز زمین تیم حریف برچسبش را از دست بدهد حتی اگر به دلیل سرعت زیاد از خط هم عبور کرده باشد باید توپ را به یکی از هم تیمی هایش پاس بدهد. داور هم با فرمان "پاس بده" باید بازیکنان را در این موقعیت هدایت کند.
نکته : اگر بازیکنی روی خط امتیاز یا پس از رد کردن خط امتیاز زمین حریف ، برچسبش را از دست داد می تواند توپ را روی زمین بگذارد تا امتیاز کسب کند. مهاجم باید تا 3 ثانیه این کار را انجام دهد. داور هم با دستور "توپ را روی زمین بگذار و امتیاز بگیر " بازیکن را در این موقعیت راهنمایی می کند.
• 19- در چه شرایطی بازیکن باید بعد از خطا کردن به بازی ادامه دهد ؟ به جز مواقعی که بازیکنی در زمین آسیب دیده ، فقط با دستور داور بازی ادامه پیدا می کند.
• 20- مواردی که در بازی باید از انجام آن ها پرهیز شود – به منظور تامین امنیت بازیکنان و انجام یک بازی جوانمردانه ، بازیکنان در زمین باید به قوانین زیر پای بند باشند.
• 1- ضربه نزنند ، ضربه زدن در بازی تگ راگبی ممنوع است.
• 2- بازیکنان نباید به منظور کسب امتیاز شیرجه بزنند و باید از شیرجه زدن برروی زمین به منظور حفظ توپی که روی زمین افتاده پرهیز کنند. بازیکنان در موقعیت ذکر شده به جای شیرجه زدن باید در حالت ایستاده باشند.
• 3- بازیکنان در هر زمان باید از کشیدن یا ضربه زدن به توپی که در دست بازیکن تیم حریف است خودداری کنند.
• 4- بازیکنان باید از چرخیدن و پریدن در زمین خودداری کنند – فرد صاحب توپ به منظور جلوگیری از کنده شدن برچسبش نباید بچرخد و یا بپرد.
• 5- هیچ بازیکنی نباید بدون دو برچسب (تگ) مربوط به تیم خود که در جای مناسب نصب شده است در بازی شرکت کند. اگر بازیکنی از هر کدام از این قوانین تخطی نمود ، توپ به تیم مقابل داده می شود.
نکته : زمانی که بازیکنان ، افراد تازه کار یا با توانایی کمتری هستند ، بنابر احتیاط ، بعد از آنکه بازیکنی برچسبش را از دست داد به او بیشتر از 3 ثانیه وقت داده می شود تا توپ را به هم تیمی خود پاس دهد و همچنین در این موقعیت قبل از تغییر مالکیت توپ، برچسب شمار بازیکنان هم تا بیشتر از 5 عدد افزایش می یابد.
برعکس زمانی که بازیکنان افراد حرفه ای هستند یا بازی در منطقه محصور صورت می گیرد تعداد برچسب شمار بازیکنان تا کمتر از5 عدد هم کاهش می یابد.

قانون هدایت تیم
از تمامی بازیکنان و مربیان انتظار می رود که از قوانین بازی و تورنمنت از تصمیمات داور و دستور العمل های رسمی این ورزش پیروی کند. همچنین از آنها انتظار می رود که چه در داخل زمین و چه خارج از زمین بازی ، روحیه جوانمردانه داشته و بازی عادلانه را الگوی خویش قرار دهند. در صورتی که مربی تیمی به قوانین احترام نگذارد و یا مربی یا بازیکن قوانین را مکررا زیر پا بگذارد و یا بازیکنی بازی خطرناکی از خود ارائه دهد ، داور یا مقامات رسمی تورنمنت به منظور صلاحدید شرایط بازی ، شخص خاطی را با کارت زرد (تذکر) یا قرمز (اخراج) جریمه می کند.

بخش E- جزئیات بیشتری از قوانین تگ راگبی نوجوانان
قانون 1- پوشش ورزشی
هر تیم نهایتا 7 بازیکن را می تواند در یک زمان در زمین بازی در اختیار داشته باشد. تعویض بازیکنان در خلال بازی بلامانع است. کل بازیکنان هر تیم طبق قوانین ملی 12 نفر می باشد.
در بازی های جشنواره ای ( فستیوال ها ) بازیکنان فقط باید مختص تیم خود باشند و نمی توانند برای تیم دیگر هم به بازی بروند. در صورتی که تعدادی از بازیکنان یک تیم آسیب ببینند ، هماهنگ کننده ی مسابقات تصمیم خواهد گرفت که از تیم دیگر به آن تیم بازیکن داده می شود.
کمربند مخصوص نصب تگ باید دور کمر و روی لباس ورزشی بسته شود. تگ های بازیکنان باید به طور صحیح در یکی از طرفین شورت یا کمربند ورزش آنها نصب گردد و تیم ها به واسطه رنگ تگ بازیکنان، از هم متمایز می شوند.
بازیکنان می توانند از شورت های رسمی تگ راگبی استفاده کنند که روی آن کمر بند مخصوص نصب تگ قرار می گیرد.
بازیکنان چه از کمر بند مخصوص نصب تگ و چه از شورت ورزشی به منظور نصب تگ استفاده کنند ، باید لباس خود را زیر شورت ورزشی خود قرار دهند.

جریمه : ضربه پاس و شروع بازی
نکته : بازیکنان می توانند زیر شورت رسمی تگ راگبی ، شورت سایکلینگ (Cycling) ، کامپرشن (Comperession) یا حتی تک سوت (Tacksuit) بپوشند به شرطی که از دید داور مانع کنده شدن تگ توسط مدافعان تیم حریف نشود.
داور باید 7 ست تگ هر تیم را قبل از شروع بازی چک نماید. ( تگ های یک تیم مشابه به هم می باشد و فقط در رنگ با تگ های تیم مقابل فرق دارند ) . اگر بازیکن وسط بازی تعویض شود ، باید تگ های خود را به بازیکن جدید الورود تسلیم نماید. اگر بازیکن ذخیره ای از کمر بند مخصوص نصب تگ استفاده کند تا وقتی که وارد زمین نشده نباید روی آن تگی را نصب کند.
بازیکنان هر تیم نمی توانند در وسط بازی از تگ دیگری به جز تگ مخصوص تیم خود استفاده کنند.
نکته : با توجه به این قانون ، هیچ تیمی نمی تواند بیشتر از 7 بازیکن را در زمین بازی در اختیار داشته باشد.
تگ بازیکنان یک تیم نباید هم رنگ با شورت ورزشی آنها و یا به گونه ای باشد که داور تشخیص دهد که بازیکنان یک تیم از شبیه بودن تگ با شورت ورزشی خود ، از امتیاز نسبی برخوردارند و به همین سبب بازی ناعادلانه جلوه کند.
در پایان بازی همه تگ ها باید به داور بازی داده شود.
بازیکنی که وسط بازی تعویض می شود باید زمین را کاملا ترک نموده تا بازیکن تازه نفس وارد زمین گردد. تمام بازیکنان از یک طرف زمین تعویض می شوند.
بازیکنان نمی توانند از وسایلی مانند ساعت ، زینت آلات و ... که به سایر بازیکنان آسیب می زند استفاد کنند. اگر عدم استفاده از وسیله زینتی خاص مثل حلقه ی ازدواج و ... برای بازیکنی اجتناب ناپذیر باشد او باید دور آن را نوار پیچ کند به طوریکه هیچ لبه ی تیز یا برآمدگی نداشته باشد.
نکته : به منظور حفظ سلامت بازیکنان ، هر قسمت اضافه کمر بند مخصوص نصب تگ باید جمع شود تا در طول بازی بازیکن دیگری سهوا از آن قسمت برای کشیدن بازیکن مذکور استفاده نکند.
نوع کفش بازیکنان بستگی به قوانین محلی دارد اما باید مناسب با شرایط آب و هوایی شرایط غالب آن منطقه باشد. در زمین چمن توصیه می شود که بازیکنان از پوتین های میخ دار یا خاردار استفاده کنند و در مورد زمین های بازی سفت و سخت هم توصیه می شود که بازیکنان از کفش کتانی استفاده نمایند.
بازیکنان می توانند از کلاه ایمنی ، دستمال سر و یا کلاه بیسبال به شرطی که هم برای خود بازیکن (مستعمل ) و هم برای سایر بازیکنان مخاطره آمیز نباشد استفاده کنند.
بازیکنان نمی بایست در زمین بازی از عینک طبی یا آفتابی استفاده کنند اما استفاده ازلنز یا عینک گاگل ( عینکی که روی صورت بسته می شود ) بلامانع است.

طبق قوانین داوری ، رنگ لباس ورزشی بازیکنان دو تیم در زمین بازی باید متفاوت باشد. اگر طبق نظر داور رنگ لباس بازیکنان دو تیم به هم نزدیک باشد این بازیکنان تیم میزبان هستند که باید رنگ لباس خود را عوض کنند.

قانون 2- مدت زمان بازی / شروع بازی
2-1- مدت زمان بازی بستگی به قوانین محلی دارد اما شکل عرف آن دو نیمه 20 دقیقه ای به همراه 5 دقیقه زمان استراحت بین دو نیمه می باشد که تیم ها بایستی کلیه تغییرات را در خلال نیمه اول بازی انجام دهند.
در فستیوال ها ، بسته به اهمیت و ماهیت مناسبت آن فستیوال مدت زمان بازی تعیین می گردد. به عنوان یک دستور العمل راهنما ، بازی ها شامل 2 نیمه 7 دقیقه ای به همراه یک دقیقه زمان استراحت بین دو نیمه می باشند. در صورت کمبود وقت می توان بازی ها را در یک زمان 10 دقیقه ای بدون در نظر گرفتن زمان استراحت برگزار نمود.
2-2- در ابتدای بازی ، به منظور تعیین مالکیت توپ یا زمین بازی (جهت) ، سکه ای از جانب داور – بالا پرتاب می شود که کاپیتان ها به عنوان نماینده ی تیم در آن شرکت می کنند. کاپیتانی که سکه را برنده می شود ، می تواند بین مالکیت توپ یا زمین بازی یکی را انتخاب کند و کاپیتان دیگر ناچار به قبول گزینه ی دیگر می شود.
2-3- بازی توسط ضربه پاس ( رجوع شود به قانون 6) از وسط زمین آغاز می شود.

قانون 3- امتیاز گرفتن
در این بازی فقط یک روش برای کسب امتیاز وجود دارد که به واسطه بردن توپ در منطقه امتیاز (try line) تیم حریف حاصل می شود. اگر بازیکنی توپ را روی خط اوت عرضی یا طولی واقع در منطقه ی امتیاز زمین حریف قرار دهد ، امتیازی نمی گیرد و بازی باید دوباره در فاصله 5 متری تا خط امتیاز تیم حریف توسط بازیکنان تیم مقابل با ضربه ی پاس شروع شود.

نکته : زمانی که بازی برروی زمین سخت یا محل محصور صورت می گیرد به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکنان ، هر بازیکن می تواند از خط امتیاز زمین حریف عبور کرده و در حالی که توپ را بالای سرش نگه داشته فریاد بزند "ترای" در این شرایط دیگر نیازی به قرار دادن توپ برروی زمین به منظور کسب امتیاز نیست.
3-2- یک ترای معادل یک امتیاز می باشد.
3-3- به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکنان ، هر بازیکن باید از شیرجه زدن یا سر خوردن به منظور قرار دادن توپ در منطقه امتیاز تیم حریف خودداری نماید.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی.
نکته : اگر بازیکنی در حالیکه روی زانو نشسته توپ را در منطقه ی امتیاز قرار دهد ، امتیاز به او تعلق می گیرد اما بعد از آن به همه بازیکنان یادآوری می شود که برای گذاردن توپ در منطقه امتیاز زمین حریف باید در حالت ایستاده باشند.
3-4- بعد از آنکه تیمی امتیاز گرفت ، تیم مقابل باید بازی را از وسط زمین با ضربه ی شروع آغاز نماید.
3-5- اگر بازیکنی توپ را در منطقه ی امتیاز تیم حریف قرار بدهد اما قبل از آن تگ خود را از دست بدهد ، در صورتی که کمتر از 3 ثانیه توپ را به هم تیمی خود پاس دهد می تواند به بازی ادامه دهد تا هم تیمی او اقدام به گرفتن امتیاز نماید.
3-6- اگر بازیکنی امتیاز بگیرداما در همان حین خطایی از سوی مدافعان تیم حریف روی او صورت گیرد ، امتیاز کسب شده توسط اوپذیرفته می شود.

قانون 4- انجام بازی
4-1- قانون پرهیز از هرگونه برخورد – به در این بازی هیچ گونه برخوردی وجود ندارد و تنها برخورد در این ورزش به هنگام کندن تگ از روی کمر بند یا شورت ورزشی بازیکن صاحب توپ صورت می گیرد. هم مهاجمان و هم مدافعان متعهد می شوند که در طول بازی از برخورد با یکدیگر خودداری نمایند. صاحب توپ نباید مستقیم به سمت افراد تیم مدافع برود و مدافعان تیم مقابل هم نباید سر راه او قرار گیرند.
صاحب توپ نباید به منظور جلوگیری از کنده شدن تگش توسط مدافعان تیم حریف از دست ، آرنج ، توپ و .. عنوان سپر استفاده کند. بازیکنان مدافع نباید لباس فرد صاحب توپ را بکشند و یا توپ را از داخل دستان او خارج کرده و یا شوت کنند. بازیکنی که باعث برخورد شود جریمه شده و به بازیکن و بازیکنان درگیر دیگر قوانین یادآوری می شود.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.
به یاد داشته باشید که : "در فضاهای خالی بروید."
4-3- مدافعان نباید به منظور کندن تگ مهاجم صاحب توپ سد راه او قرار گیرند و باید از کنار شورت ورزشی او اقدام به کندن تگ نمایند. از دید داوری یک مدافع باید درصدد کندن تگ از روی لباس مهاجم باشد و از هر گونه سد راه قرار گرفتن عمدی در مسیر مهاجم صاحب توپ خودداری کند و در غیر این صورت جریمه می شود. هر بازیکنی که باعث برخورد شود جریمه می گردد.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.
4-4- قانون نگه داشتن توپ در دو دست – اگر بازیکن صاحب توپ ، توپ را فقط با یک دست یا فقط زیر یک بازو نگه دارد ممکن است با دست دیگر عمدا یا سهوا مانع کنده شدن تگش توسط مدافعان تیم حریف شود. این عمل موجب ایجاد تنش و ناراحتی بازیکنان مدافع می شود که به منظور جلوگیری از وقوع چنین حالتی ، در مواقع مذکور بازیکنان تشویق می شوند که توپ را پاس بدهند. در تگ راگبی ، مهاجم صاحب توپ در فاصله سه متری مدافعان تیم حریف ، باید توپ را با دو دست خود حفظ کند. در موقعیت مذکور ، داور ها ترغیب می شوند تا این قانون را با فریاد زدن به بازیکن صاحب توپ گوشزد نمایند. اما اگر صاحب توپ به دستور داور بی اعتنا بوده و یا با دست آزاد خود باعث برخورد گردد ، داور او را جریمه می کند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.
نکته : تجربه ثابت کرده است که ممکن است در بدو کار حمل توپ با دو دست برای برخی از بازیکنان دشوار باشد اما به مرور زمان و با انجام مکرر آن ، این عمل برای آن ها عادی شده و به ندرت از انجام آن خودداری می کنند.
پاس دادن توپ با یک دست تا زمانی که بازیکن با دست دیگر مانع کنده شدن تگش نشود بلامانع است.
4-5- ناک آن و پاس رو به جلو ممنوع است.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی

قانون 5- تکل زدن ( کندن تگ ) و تگ شمار

فقط برچسب فرد حامل توپ باید کنده شود به فرآیند کندک یکی از دو برچسب فرد صاحب توپ تکل می گویند. صاحب توپ می تواند از کنار مدافعانی که قصد کندن تگ او را دارند دور شده یا بگریزد اما نمی تواند مانع آن ها شده و یا با ارنج یا توپ از کنده شدن تگش توسط آن ها جلوگیری کند.
نکته : اگر شرایط اجازده دهد ، مدافعان برای کندن تگ می توانند شیرجه بزنند اما باید از برخورد با مدافع دیگر که قصد انجام همین کار را دارد پرهیز کنند.
زمانی که بازی در سالن یا محل هایی که زمین آن سفت و سخت است اجرا شود به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکنان هیچ بازیکنی نمی تواند شیرجه بزند وباید در حالت ایستاده اقدام به کندن تگ مهاجم صاحب توپ نماید.
5-2- زمانی که مدافعی تگ صاحب توپ را کند ، باید آن را روی سرخود گرفته و فریاد بزند "تگ" تا همه بشنوند و داور هم به منظور تایید تگ کنده شدن توسط آن مدافع فریاد می زند "تگ" و در ادامه به تعداد تگ هایی که تیم مهاجم تا آن زمان از بازی از دست داده اشاره می نماید. (تگ 1 کنده شده ، تگ 2 کنده شده و ... )

5-3- مهاجم صاحب توپ بعد از کنده شدن تگش چه باید بکند؟ در تگ راگبی نوجوانان ، هنگامی که این وضعیت پیش بیاید هیچ توقفی در بازی صورت نمی گیرد و به جای توقف ، فرد صاحب توپ باید ایستاده و توپ را سریعا پاس بدهد . در واقع فرد صاحب توپ حداکثر تا 3 قدم و تا 3 ثانیه فرصت دارد تا توپ را پاس دهد و در صورتی که نتواند این کار را انجام دهد ، توپ در محلی که خطا صورت گرفته است به تیم مقابل داده می شود تا بازی را با ضربه پاس شروع نماید. داور نیز می تواند با اعلام "تگ یک کنده شده تگ دو کنده شده ..." بازیکنان را در این موقعیت آگاه نماید.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی
نکته : در هنگام توقف صاحب توپ می تواند توپ را پاس بدهد.
5-4- مدافع بعد از کندن تگ صاحب توپ چه باید بکند ؟ مدافعی که تگ را می کند به همراه سایر هم تیمی هایش باید به فرد صاحب توپ حداقل 1 متر فضا بدهد تا توپ را پاس دهد. بعد از اینکه مدافع تگ بازیکن صاحب توپ را کند و فرد صاحب توپ هم توپ را پاس داد هر دو موقتا از جریان بازی خارج می شوند به این معنی که مدافع تا وقتی که تگ کنده شده را به مهاجم تیم مقابل نداده ( نباید تگ را روی زمین بیاندازد ) نباید بازی کند و مهاجمی که تگش کنده شده هم تا زمان دریافت تگ خود و چسباندن آن روی شورت یا کمر بند مخصوص نصب تگ نباید کاری کند.
5-5- تیم مهاجم 4 تگ یا بازی متوالی دارد تا توسط آنها امتیاز کسب نماید. اگر تگ پنجم هم توسط تیم مدافع کنده شود در آن صورت توپ باید به تیم مدافع تسلیم گردد تا بازی را با ضربه پاس آغاز نماید.
نکته : زمانی که بازیکنان افراد تازه کار یا با توانایی کمتری هستند ، بنابر احتیاط بعد از آنکه مهاجمی تگش را از دست داد به او بیشتر از 3 ثانیه وقت داده می شود تا توپ را به هم تیمی خود پاس دهد و همچنین در این موقعیت قبل از تغییر مالکیت توپ ، تگ شمار بازیکنان هم تا بیشتر از 5 عدد افزایش می یابد.
برعکس زمانی که بازیکنان افراد حرفه ای هستند و یا بازی در منطقه محصور صورت می گیرد ، تعداد تگ شمار هر تیم تا کمتر از 5 عدد هم کاهش می یابد.
5-6- اگر امتیاز ضربه پاس و شروع بازی به تیمی داده شود تگ شمار آن تیم در صورت کنده شدن تگی از سوی مدافعان تیم مقابل کسر می شود ، این امر انگیزه ای می شود تا بازیکنان تیم مدافع از انجام هر گونه خطا خودداری کنند.
5-7- اگر مهاجم صاحب توپ همزمان با پاس دادن تگ خود را از دست بدهد یعنی همزمان با جدا شدن توپ از دستانش مدافع تیم مقابل یکی از تگ های او را بکند ، در این صورت داور این تگ را حساب نمی کند و به عنوان تگ از دست رفته تیم مهاجم محسوب نمی گردد.
داور با فرمان "به بازی ادامه بده" به این امر اشاره می نماید.
5-8- اگر بازیکن صاحب توپ ، بعد از آنکه تگ خود را از دست داد اقدام به گذاشتن توپ در منطقه امتیاز تیم حریف بکند ، امتیازی به او تعلق نمی گیرد ( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به قانون 3-5).

5-9- مدافعان فقط باید تگ کسی را بکنند که توپ را در اختیار دارد و چنانچه بعد از دادن پاس و یا قبل از دریافت پاس اقدام به کندن تگ او بکنند ، در صورتی که تیم مهاجم در موقعیت خوبی نباشد ، داور دستور خط داده و توپ در جایی که خطا صورت گرفته باید توسط تیم مهاجم با ضربه پاس آغاز شود.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی.

5-10- اگر مدافعی بدون آنکه تگی را کنده باشد فریاد بزند تگ ( تگ دروغی) و تیم مهاجم هم در موقعیت خوبی نباشد داور خطا گرفته و بازی باید دوباره توسط تیم مهاجم با ضربه پاس آغاز گردد.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

5-11- اگر بازیکنی سر بخورد و یا به زمین بیافتد (افتادن بازیکن با زانو و آرنج هم شامل این قانون می شود) و مدافع تیم مقابل در موقعیت کندن تگ قرار داشته باشد ، به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکن زمین خورده آن تگ بدون کنده شدن محسوب می گردد و در این موقعیت داور باید بازی را متوقف نموده و دستور به ضربه ی پاس وشروع دوباره ی بازی توسط تیم مهاجم بدهد. اگر تگ کنده شده ، تگ پنجم تیم باشد، مالکیت توپ باید تیم مقابل داده شود.
5-12- بازیکنان برای حضور در بازی حتما باید دو برچسب را به طور صحیح در محل مناسب خود نصب کرده باشند.

جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.
نکته : طبق قوانین تگ راگبی ، اگر داور اعتقاد داشته باشد که تگ بازیکنی اتفاقی افتاده و مدافع تیم مقابل هم در موقعیت کندن تگ باشد داور آن تگ را محسوب نموده و بازی باید از محل افتادن تگ توسط تیم مهاجم با ضربه پاس آغاز شود. ناحیه ای که توپ از آن جا باید پاس داده شود بستگی به نظر و صلاحدید داور دارد اما معمولا بازی از جایی که تگ مهاجم روی زمین افتاده و یا جایی که مدافع تگ او را کنده باید آغاز گردد. اگر هم که تگ مذکور پنجمین تگ از دست رفته تیم باشد ، توپ باید به تیم مقابل داده شود.

قانون 6- ضربه پاس و شروع بازی
توپ به هنگام شروع کردن بازی یا به منظور ادامه دادن بازی بعد از خارج شدن توپ از زمین و یا بعد از صورت گرفتن خطا یا تغییر مالکیت توپ ، پاس داده می شود. به محل ضربه ی پاس و شروع بازی "مارک" می گویند. هر بازیکنی از یک تیم می تواند ضربه ی پاس را انجام دهد. در این موقعیت یا توپ را روی زمین قرار می دهند و یا بازیکن آن را در دست گرفته و بعد از شنیدن دستور "شروع" توسط داور ، آن را با پا و یکی از بازیکنان هم تیمی خود پاس می دهد. پاس دادن توپ با زانو ممنوع بوده و در صورت انجام آن توسط بازیکن ضربه زننده ، داور بازی را متوقف نموده و ضربه دوباره باید صورت گیرد.
نکته : اگر بازی داور نداشته باشد ، دستور شروع می تواند توسط کاپیتان تیم مقابل داده شود.

6-2- به هنگام ضربه پاس ، بازیکنان تیم مقابل باید 7 متر به سمت منطقه ی امتیاز زمین خود عقب رفته تا پشت خط دفاعی فرضی قرار بگیرند و در صورتی که محل ضربه ی پاس به منطقه امتیاز آن ها نزدیک باشد ، باید روی خط امتیاز زمین خود قرار بگیرند. تازمانی که توپ پاس داده نشده ، مدافعان تیم مقابل نباید از پشت خط دفاعی فرضی جلوتر بیایند.

جریمه : ضربه پاس و شروع بازی ( روی خط دفاعی فرضی صورت می گیرد.)

6-3- بازیکن شروع کننده ( پاس دهنده ) نباید توپ را سریعا پاس بدهد بلکه باید صبر نماید تا بازیکنان تیم مقابل در زمان تعیین شده توسط داور ( حدودا 5 ثانیه ) عقب بروند و پس از شنیدن دستور شروع توسط داور ، توپ را پاس بدهد. بازی باید توسط یکی از بازیکنان تیم مهاجم به واسطه پاس دادن آغاز شود و بازیکن نمی تواند بدون پاس دادن توپ ، توپ را با ضربه جلوی خود بیندازد و آنرا برداشته و بازی را شروع کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد داور بازی را متوقف می کند و ضربه ی پاس باید دوباره و به شکل صحیح توسط بازیکنان همان تیم صورت گیرد.
6-4- داور معمولا با قرار گرفتن در محل خط دفاعی فرضی و با فرمان "جایی که من هستم" مدافعان را راهنمایی می کند که کجا باید قرار بگیرند.
همه ی بازیکنان باید به جایی که داور قرار دارد یا عقب تر از آن به سمت منطقه ی امتیاز زمین خود عقب بروند و در صورتی که بازیکنی این کار را انجام ندهد ، جریمه می شود.
6-5- داور 5 ثانیه به بازیکنان تیم مدافع فرصت می دهد که پشت خط دفاعی فرضی قرار بگیرند که با این شرایط شروع بازی نباید خیلی به تاخیر بیفتد. اگر بازیکنی در برگشت به پشت خط دفاعی فرضی تعلل کند ، طبق نظر و صلاحدید داور ، بازی می تواند آغاز گردد. اگر بازی آغاز شده و بازیکنی هنوز خود را به پشت خط دفاعی نرسانده باشد ، تا زمانی که خود را به آن ناحیه نرسانده است نباید بازی کند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی ( روی خط دفاعی فرضی صورت می گیرد .)
6-6- اگر مدافعی در حالیکه 7 متر عقب نرفته در جریان بازی شرکت کند ، در صورتی که تیم مهاجم موقعیت خوبی نداشته باشد داور دستور تکرار ضربه پاس و شروع بازی توسط تیم مهاجم را می دهد. این ضربه پاس در محل خط دفاعی مدافعان در ضربه قبلی صورت می گیرد که با این تفاسیر مدافعان تیم مقابل باید عقب تر بروند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی (روی خط دفاعی فرضی صورت می گیرد.)
6-7- به منظور حفظ امنیت بازیکنان و پیشگیری از آسیب دیدن آن ها حین دریافت توپ ، به هنگام صورت گرفتن ضربه ی پاس و شروع بازی ، بازیکن دریافت کننده ی توپ نباید آن را کمتر از 2 متر نسبت به محل ضربه دریافت و شروع به بازی نماید.
6-8- اگر خطایی روی خط امتیاز یا در فاصله ی 5 متری آن اتفاق بیفتد به منظور ایجاد فضای بیشتر ضربه ی شروع باید 5 متر عقب تر زده شود.
6-9- اگر امتیاز ضربه ی شروع به تیمی داده شود اما مدافعان تیم مقابل خطاهای بیشتری را مرتکب شوند و یا با داور بر سر تصمیم او بحث کنند و مدعی عدم صورت گرفتن خطا از سوی بازیکن خاطی شوند ، در این صورت داور به بازیکن مذکور تذکر داده و یا حتی او را اخراج می کند و دستور ضربه شروع 7 متر جلوتر از محل قبلی را می دهد.
قانون 7- آفساید
بعد از آکه تگ بازیکن صاحب توپ کنده شده ، ممکن است مدافعان تیم مقابل در آفساید قرار گرفته و جریمه شوند.
به عبارت دیگر بعد از آنکه تگ صاحب توپ کنده شد ، همه ی بازیکنان ( به جز بازیکنی که برچسب حریف را کنده همانطور که در قانون 10 گفته شد باید 1 متر از صاحب توپ فاصله بگیرد ) باید پشت خط فرضی مشخصی به نام آفساید بایستند. پس بعد ازاینکه تگی کنده شد ، همه ی مدافعان باید خود را به سمت خط امتیاز زمین خود و پشت خط آفساید فرضی برسانند. مدافعانی که در آفساید قرار دارند نباید مانع پاس دادن بازیکن حریف یا شروع بازی توسط او شوند و باید از راهنمایی هم تیمی های خود و کندن زود هنگام تگ بازیکن دریافت کننده ی توپ خودداری کنند.

7-2- چه مواقعی بازیکنان به دلیل در آفساید بودن جریمه می شوند ؟ بازیکنان زمانی جریمه می شوند که در حالیکه در آفساید قرار دارند در جریان بازی تاثیر بگذارند. اگر بازیکنی در آفساید باشد باید تمام تلاش خود را بکند تا از آفساید خارج شود و اگر از هیچ طریقی نتوانست این کار را انجام دهد ، جریمه نمی شود و بازی ادامه پیدا می کند. بازیکنانی که در آفساید قرار دارند موقتا خارج از بازی هستند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

7-3- بازیکنانی که به طور اتفاقی در آفساید قرار می گیرند ، به منظور آگاه ساختن داور ، باید دو دست خود را بالا بگیرند تا به داور اعلام کنند که در جریان بازی تاثیری نخواهند گذاشت.

7-4- سد راه قانونی – بازیکن مدافعی که به هنگام ضربه ی شروع، قبل از خط آفساید قرار دارد ، می تواند به سمت توپ حرکت کرده و مانع رسیدن توپ به بازیکن دیگر شود.

قانون 8- توپ خارج از بازی
8-1- اگر توپ یا مهاجم صاحب توپ برروی یا خارج از خط اوت طولی زمین قرار بگیرند ، توپ خارج از بازی محسوب شده و باید به تیم مقابل داده شود تا از همان محل اقدام به ضربه ی پاس و شروع بازی نمایند. ضربه ی شروع مذکور باید 5 متر جلوتر از خط اوت در داخل زمین صورت گیرد.

8-2- اگر توپ یا صاحب توپ برروی یا خارج از نقطه کرنر زمین ، و یا خط اوت طولی و عرضی زمین قرار بگیرند ، توپ خارج از زمین محسوب می شود. اگر توپ توسط بازیکنان تیم مهاجم به منطقه ی امتیاز تیم مدافع برده شود ، امتیاز ضربه ی پاس و شروع بازی و تیم مدافع داده می شود. اگر توپ توسط یک مدافع به منطقه ی امتیاز زمین خود برده شود ، امتیاز ضربه ی پاس و شروع بازی باید به تیم مهاجم داده شود. در هر دو صورت مذکور ، ضربه ی پاس و شروع بازی باید در وسط زمین و 5 متر عقب تر از خط امتیاز زمین صورت گیرد.

قانون 9- آوانتاژ
9-1- به جز مواردی که بازیکنی آسیب دیده ، داور می تواند در مواقع خاصی دستور به ادامه بازی بدهد.
9-2- اگر خطا یا اشتباهی از بازیکنی در حین بازی سر بزند ، در صورتی که موقعیت به نفع تیم مقابل باشد (تیمی که خطا نکرده ) داور می تواند به جای آنکه بازی را متوقف کند ، دستور به ادامه بازی بدهد. (آوانتاژ ) در این موقعیت داور با فریاد "آوانتاژ" و اشاره به تیمی که خطایی از آن سر نزده ، دستور به ادامه بازی می دهد.
اگر داور دستور آوانتاژ ندهد ، توپ باید در محل صورت گرفتن خطا به تیمی که خطا نکرده داده شود تا بازی را با ضربه ی پاس آغاز نماید.

قانون 10- مواردی که بازیکنان باید در بازی از آن ها پرهیز نمایند.
10-1- پرهیز از برخورد – هر گونه برخورد یا کشیدن لباس در بازی ممنوع است. بازیکنان هر دو تیم متعهد می شوند که از هر گونه برخورد در زمین خودداری نمایند. تنها برخورد بین بازیکنان به هنگام کندن تگ مهاجم صاحب توپ از روی شورت یا کمر بند مخصوص تگ او توسط تیم مقابل صورت می گیرد.

جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

10-2- پرهیز از شوت زدن – هر گونه ضربه یا شوت در تگ راگبی نوجوانان ممنوع است.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی

10-3- پرهیز از استفاده دست به منظور جلوگیری از کنده شدن تگ – بازیکن مهاجم باید از استفاده دست ، آرنج ، توپ و یا هر نوع مانع به منظور جلوگیری از کنده شدن تگش توسط مدافع تیم مقابل خودداری کند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

10-4- بازیکنان باید از هر گونه شیرجه به منظور امتیاز گرفتن یا حفظ توپی که به منطقه ی امتیاز تیم حریف رفته خودداری کند و به جای آن بازیکنان در تمامی مواقع بازی با توپ باید در حالت ایستاده قرار داشته باشند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

10-5- پرهیز از چرخیدن / پریدن – فرد صاحب توپ به منظور جلوگیری از کنده شدن تگش توسط مدافعان تیم حریف نباید اقدام به چرخیدن یا بالا پریدن بکند.

10-6- پرهیز از برخورد با مدافع و سد راه شدن در مسیر بازی او- به منظور پیشگیری از آسیب دیدن بازیکنان، بازیکنان هر دو تیم باید از هر گونه برخورد با یکدیگر خودداری نمایند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.

10-7- بازیکنان باید در طول بازی از ضربه به توپی که در دستان بازیکن مهاجم قرار دارد ، خودداری کنند.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی.

10-8- هیچ بازیکنی نمی تواند بدون نصب دو تگی که در محل مناسب خود قرار گرفته باشند در بازی شرکت کنند.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی.

10-9- پرهیز از حمل توپ زیر یک بازو – مهاجم صاحب توپ باید در فاصله ی 3 متری تا مدافعان تیم مقابل ، توپ را در دو دست خود بگیرد.
جریمه : ضربه پاس و شروع بازی

10-10- پرهیز از سد راه قرار گرفتن – بازیکنان تیم مهاجم نباید عمدا مانع بازیکنی که قصد کندن تگ صاحب توپ را دارد شوند و همچنین مدافعان هم نباید سد راه مهاجم صاحب توپ قرار گیرند.
جریمه : ضربه ی پاس و شروع بازی.
هر زمانی که قانونی از قوانین بازی تگ راگبی توسط بازیکنی شکسته شود ، امتیاز ضربه پاس و شروع بازی به تیم مقابل داده می شود و از تگ شمار تیم خاطی یک تگ کم می شود. اگر خطا روی خط امتیاز یا در فاصله ی 5 متری آن اتفاق بیفتد ، به منظور ایجاد فضای بیشتر ، ضربه ی شروع باید 5 متر عقب تر زده شود.

قانون 11 – نظم و انضباط در بازی
11-1- از تمامی بازیکنان مربیان و معلمان انتظار می رود که از قوانین بازی و تورنمنت ، تصمیمات داور و دستور العمل های رسمی این ورزش پیروی کنند. از همه ی آنها انتظار می رود که تابع قوانین بازی بوده و یک بازی جوانمردانه را از خود ارائه دهند. در صورتی که مربی تیم خاصی به قوانین احترام نگذارد و یا مربی یا بازیکنی قوانین را مکررا زیر پا بگذارد و یا بازیکنی بازی خطرناکی از خود ارائه دهد داور یا مقامات رسمی تورنمنت به منظور صلاحدید شرایط بازی می توانند شخص خاطی را با کارت زرد ( تذکر ) یا قرمز (اخراج ) جریمه کنند و یا از او درخواست می شود که تورنمنت را ترک نماید. بازیکنی که کارت زرد می گیرد باید تگ های خود را به داور داده و به مدت 5 دقیقه پشت خط اوت عرضی تیم حریف ، خارج از زمین قرار بگیرد.
اگر بازیکنی درست قبل از زمان استراحت بین دو نیمه کارت زرد بگیرد ، 5 دقیقه زمان تعلیق او بعد از وقت استراحت و در نیمه دوم محاسبه می گردد. اگر در خلال بازی های جشنواره ای یا تورنومنت خاصی بازیکنی از یک بازی اخراج شود ، دیگر نمی تواند در طول آن تورنمنت یا فستیوال در تیم دیگری بازی کند.
11-2- از تمامی معلمان / مربیان ، مدیران ، کاپیتان ها و اولیا انتظار می رود که الگو بوده و بازیکنان را به تابعیت از قانون، پذیرفتن تصمیمات داور و ارائه یک بازی جوانمردانه تشویق نمایند.

بخش F – قانون هدایت تیم
قانون هدایت تیم – بازیکنان چگونه باید رفتار کنند ؟
تمامی افراد که به نوعی در ورزش تگ راگبی نقشی دارند باید از این بازی لذت ببرند. به منظور تحقیق این امر لازم است که بازیکنان یک سری اصول اخلاقی و پایه را از این ورزش به یاد بسپارند :
• به اهمیت لزوم لذت بردن همه از این ورزش پی ببرند.
• تابع قوانین بوده و بازی جوانمردانه را الگوی خویش قرار دهند.
• با داور به خوبی برخورد کنند و یک احترام تیمی را برای او قائل شوند. با داور بحث نکنند و از پرسیدن سوالهای پی در پی در مورد تصمیمات داور پرهیز کنند. بازیکنان باید به یاد بسپارند که داوران وقت آزاد خود را به داوری اختصاص می دهند و برای این کار حقوقی دریافت نمی کنند و بدون داوران هیچ بازی برگزار نخواهد گردید.
• چه با بازیکنان تیم خودی و چه با بازیکنان تیم مقابل به خوبی برخورد نمایند.
• کمک کنند تا یک محیط دوستانه در زمین بازی ایجاد گردد.
• بازیکنی که تازه کار بوده و یا در بازی اشتباه می کند را مسخره ننموده و سر او فریاد نزنند.
• قدر دان تلاش ها باشند نه نتایج .
• از تلاش هایی که به منظور حذف سوء استفاده های شفاهی یا فیزیکی از این بازی می شود نیز پشتیبانی نمایند.