تعقیر مقررات داوری 2012قانون سوم : تعداد بازیکنان تیمها
اصلاحات : بازیکنان حاضر روی نیمکت تیم ملی 15 نفره در مسابقات ملی میتوانند 8 نفر باشند.
قانون سوم : (مسابقات هفت نفره) تعداد بازیکنان تیمها
اصلاحات : تعداد بازیکنان روی نیمکت می تواند تا 5 عدد باشد و تعداد تعویضها 5 عدد باشد.
قانون چهارم : لباس بازیکنان
اصلاحات : خانمها می توانند از لباس بلند و شلوار نیز در هنگام مسابقات استفاده نمایند.
قانون چهارم : بازیکنان می توانند از کفشهایی با هفت استوک نیز استفاده نمایند.
قانون نهم : نحوه امتیاز گیری
کانورژن باید از زمانی که ترای زده میشود حداکثر تا مدت 1:30 ثانیه بعد از ترای ضربه خود را به سمت گل پست شلیک کند.
قانون دوازدهم : ناک اون یا افتادن توپ به جلو
اگر توپ ناک اون یا اینکه هنگام برخورد با بازیکن به سمت جلو بیافتد و از خط اوت کنار زمین خارج شود تیم مقابل می تواند هم درخواست Scrum , و هم Lineout کند و نیز می تواند quick throw انجام دهد.
قانون شانزدهم : راک
بازیکنان باید در هنگام راک حداکثر تا مدت 5 ثانیه توپ را به جریان بیاندازد.
خطای این حرکت Scrum برای تیم مقابل است.
قانون نوزدهم : خط اوت و لاین اوت
با توجه به عکس بازیکنان می توانند هنگامی که توپ مستقیم به بیرون می رود نیز از quick throw استفاده کنند.
قانون بیستم : اسکرام
در هنگام اسکرام داور از سه کالینگ Set_Touch _ Crouch استفاده می کند.
قانون بیست و یکم : پنالتی و فری کیک
وقتی که فری کیک و پنالتی در هنگام لاین اوت گرفنه شود، بازیکنان می توانند در همان درخواست لاین اوت نمایند.