مسابقات ساحلی آقایان و بانوان ساحلی دهه مبارک فجربر اساس اعلام روابط عمومی تیم های حاضر در مسابقات دهه مبارک فجر ساحلی کیش به شرح ذیل اعلام می گردد:
مسابقات آقایان : داتیس تهران – باشگاه ساسان – شیراز – فارس راگبی – سردار اسلامشهر - زنجان - گلستان
مسابقات بانوان : تهران راگبی – باشگاه ساسان 1 – باشگاه ساسان 2 – خراسان رضوی – گلستان – زنجان