اولین لیگ برتر 7 نفره بانوان 1392


رده بندي كلي مسابقات بانوان
كرمانشاه الف قهرمان
ستارگان تهران نايب قهرمان
ستارگان تهران نايب قهرمان
ستارگان كرمان مقام سوم
كرمانشاه ب چهارم
افق خراسان پنجم
خوزستان ششم
بانك رفاه گلستان هفتم
البرز هشتم سقوط به دسته يك 93
اردبيل نهم سقوط به دسته يك 93