اولین لیگ برتر 7 نفره آقایان 1392

جدول پاياني مسابقات
اوتاناي فارس اول
ستارگان كرمان دوم
ستارگان شمالغرب تهران سوم
خوزستان چهارم
شهرداری گیلان پنجم
هرمزگانششم
شهرداري تبريز هفتم
فارس هشتم سقوط به دسته يك 93
كنگره 60 نهم سقوط به دسته يك 93