نتایج لیگ دسته یک آقایان مرند 1392مقام اول خراسان رضوی
مقام دوم سهند تبریز
مقام سوم آرد میلاد مرند
4- قم
5- خلیج فارس تهران
6- زنجان
7- باران گیلان
8- دبیری تبریز
9- ستارگان ب تهران