دومین دوره مسابقات ساحلی بندر عباس1392مقام 1 تا 12 مسابقات :
1- اوتانای فارس 2 - شهرداری رشت 3 - ستارگان جنوب غرب 4- آراگاتس ارامنه 5- شهر باران گیلان 6 - خوزستان 7- دلیران بندر عباس 8- شهرداری تبریز 9- آرتای فارس 10 - زیر 20 سال بندر عباس 11- کریمان کرمان 12- لرستان