مسابقات جام قهرمانان بانوان تیرماهمقام اول cn club تهران
مقام دوم ستارگان کرمان
مقام سوم خراسان رضوی
مقام چهارم cn club ب تهران