نتایج لیگ یک 7 نفره آقایان لرستان 1393

نتایج لیگ یک 7 نفره آقایان لرستان 1393
رده بندی کلی
1: پسران شیراز
2:کنگره 60
3:باران گیلان
4:قم
5:دانشگاه علوم پزشکی لرستان
6:دبیری تبریز
7: جوانان ستارگان