یعقوبی نژاد مشاور ورئیس کمیته انظباطی انجمن شداز سوی حسن میر زاآقابیک هورمزد یعقوبی نژاد بعنوان مشاور رئیس انجمن و رئیس کمیته انظباطی انجمن منصوب گردید
هورمزد یعقوبی نژاد ، متولد 1368 در تهران
• دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
• کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال :
• دانش آموخته سطح عالی زبان فرانسه از موسسه آموزش عالی علامه قطب راوندی(دارای مدرک رسمی)
• مسلط به زبان های انگلیسی و عربی
• مدیر گروه حقوق ورزشی دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس
• مدرس دروس تخصصی حقوق ورزشی و عضو شورای حل اختلاف دانشگاه پرسپولیس
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
• مدرس دانشگاه کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
• نماینده دانشگاه کانون سردفتران در کمیسیون حقوقی ماهیانه قوه قضاییه