لیگ برتر 15 نفره 1393نتیجه کلی مسابقات لیگ برتر 15 نفره 93
CN کلاب قهرمان لیگ برتر
خراسان رضوی نایب قهرمان
پسران شیراز مقامسوم
شهرداری تبریز مقام چهارم