اخبار كميته آموزش

 
جمعه 13 بهمن 1396 - 20:44


 
پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 15:38


 
سه شنبه 3 بهمن 1396 - 13:51


 
يكشنبه 24 دي 1396 - 17:41


 
چهارشنبه 6 دي 1396 - 08:02


 
سه شنبه 5 دي 1396 - 11:09


 
دوشنبه 4 دي 1396 - 17:05


 
يكشنبه 3 دي 1396 - 16:32


 
سه شنبه 28 آذر 1396 - 16:39


 
سه شنبه 23 آبان 1396 - 20:52


 
جمعه 19 آبان 1396 - 22:30


 
جمعه 19 آبان 1396 - 22:29


 
جمعه 19 آبان 1396 - 22:26


 
يكشنبه 7 آبان 1396 - 11:18


 
يكشنبه 7 آبان 1396 - 11:11


 
پنجشنبه 27 مهر 1396 - 02:29


 
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 09:05


 
يكشنبه 16 مهر 1396 - 10:16


 
پنجشنبه 13 مهر 1396 - 18:03


 
يكشنبه 2 مهر 1396 - 14:55


 
يكشنبه 2 مهر 1396 - 14:50


 
سه شنبه 28 شهريور 1396 - 16:09


 
شنبه 11 شهريور 1396 - 16:52


 
چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 20:37


 
چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 20:16


 
جمعه 6 آبان 1390 - 18:57
راگبی با فوتبال آمریکایی تفاوت زیادی دارد و با حفظ روحیه ورزشکاری و جوانمردی انجام می‌شود.