اخبار كميته مسابقات

 
پنجشنبه 23 فروردين 1397 - 12:43


 
سه شنبه 14 فروردين 1397 - 19:54


 
سه شنبه 14 فروردين 1397 - 19:52


 
يكشنبه 20 اسفند 1396 - 14:04


 
شنبه 13 اسفند 1396 - 18:19


 
پنجشنبه 11 اسفند 1396 - 15:41


 
يكشنبه 6 اسفند 1396 - 19:18
مازندران میزبان مسابقات ساحلی

20اردیبهشت تیم های ساحلی به میدان میروند


مسابقات آزاد قهرمانی راگبی سا حلی ایران

 
شنبه 28 بهمن 1396 - 16:10


 
شنبه 21 بهمن 1396 - 13:58


 
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 12:51


 
پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 15:37


 
يكشنبه 8 بهمن 1396 - 19:04


 
يكشنبه 8 بهمن 1396 - 18:56


 
يكشنبه 8 بهمن 1396 - 18:46


 
سه شنبه 3 بهمن 1396 - 14:09


 
سه شنبه 3 بهمن 1396 - 13:56


 
سه شنبه 3 بهمن 1396 - 13:48


 
سه شنبه 26 دي 1396 - 16:21


 
سه شنبه 26 دي 1396 - 15:54


 
دوشنبه 4 دي 1396 - 11:50


 
يكشنبه 3 دي 1396 - 16:30


 
يكشنبه 3 دي 1396 - 16:09


 
جمعه 19 آبان 1396 - 22:28


 
جمعه 12 آبان 1396 - 13:13


 
چهارشنبه 10 آبان 1396 - 09:53


 
چهارشنبه 10 آبان 1396 - 09:50


 
يكشنبه 7 آبان 1396 - 11:25


 
يكشنبه 7 آبان 1396 - 11:21


 
شنبه 29 مهر 1396 - 10:44


 
پنجشنبه 27 مهر 1396 - 02:23


 
دوشنبه 24 مهر 1396 - 22:43


 
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 09:09


 
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 09:01


 
پنجشنبه 6 مهر 1396 - 17:54


 
دوشنبه 3 مهر 1396 - 14:39


 
يكشنبه 19 شهريور 1396 - 15:25


 
چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 20:53


 
چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 19:50


 
جمعه 6 آبان 1390 - 19:26
در پايان مسابقات راگبي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي بانوان ايران، بهترين‌هاي اين رقابت‌ها معرفي شدند.